زمان پاسخگویی

شنبه تا چهارشنبه از ۸:۳۰ الی ۶ بعدازظهر
و پنج شنبه از ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ بعدازظهر

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .